VISION KITCHEN

Scenarioplanning, waardepropositie design & merkontwikkeling in food

Vision Kitchen helpt voedingsproducenten en aanverwante organisaties door met scenarioplanning, waardepropositie ontwerp en merkontwikkeling hun producten, diensten en merken toekomstbestendiger te maken. 

Experience innovators

De veranderende wereld eist van voedingsproducenten een steeds bredere scope op innovatie en merkontwikkeling met meer relevant onderscheid en toegevoegde waarde voor hun klanten en consumenten (waardepropositie design).

  • Merk je als voedingsproducent dat het met traditionele marketing steeds minder goed lukt om klanten of consumenten te bereiken, te activeren en te binden?
  • Is het moeilijk  te overzien op welke technologische en digitale ontwikkelingen je organisatie zou moeten anticiperen?

Toekomstbestendige producten en merken bestaan, in de visie van Vision Kitchen, uit de combinatie van een product met bijbehorende reeële services en diensten. Hiermee kan je jezelf als producent nu, maar zeker naar de toekomst toe, voor zowel je klant als de eindgebruiker onderscheiden.

De meeste Nederlandse voedingsproducenten staan bekend om ultra efficiëntie en hun innovatieve vermogen als het gaat over de productie en operationele processen. Men kan stellen dat ze wereldkampioen zijn als het gaat om de exploitatie van hun organisatie. Deze positie is erg belangrijk en maakt dat er naast de exploitatie ook ruimte zou kunnen voor exploratie.In deze veranderende tijden zouden productenten echter steeds meer de focus moeten verschuiven van die exploitatie naar exploratie. Dit is echter voor velen een nieuwe en uitdagende ontwikkeling. Hierbij kan Vision Kitchen ze met hun uitgebreide kennis en expertise op het gebied van technologische/digitale ontwikkelingen, waardepropositie ontwerp, scenarioplanning en merkontwikkeling begeleiden.

Futureproof
Met de expertises scenarioplanning, waardepropositie ontwerp & merkontwikkeling kan Vision Kitchen samen met de producent hun producten en/of diensten toekomstbestendig maken. Hiervoor wordt de huidige propositie in kaart gebracht en eventueel aangevuld met nieuw ontworpen onderscheidende elementen, services en eigenschappen.

Dit doen we op het snijvlak van Technologie, Business en Mens maar altijd met ‘de mens’ als uitgangspositie (B2B en B2C) door voor hen relevante, tastbare of benoembare waarde toe te voegen in de processen, diensten of producten (human centered design).

Vision Kitchen productenScenarioplanning

Scenarioplanning is een methode om verschillende toekomstbeelden te creëren. De methode is geen manier om de toekomst te voorspellen, maar om met onzekerheid om te kunnen gaan.
Scenario’s geven inzicht in heden en toekomst

Vision Kitchen werkt met een zelfontwikkelde methodiek om alle relevante trends, ontwikkelingen en weak signals te mappen. Op basis van deze database worden de relevante zaken voor de klant gefilterd. Deze ontwikkelingen worden over langere tijd geëxtrapoleerd wat uiteindelijk de mogelijke scenario’s voor het product of de dienst oplevert.

Benieuwd naar de mogelijkheden rondom scenarioplanning voor jouw product, organisatie, diensten of merken? (B2B, B2C)
Neem contact op met Vision Kitchen en we bespreken in een vrijblijvend gesprek de mogelijkheden


Waardepropositie ontwerp

Een waardepropositie is een heldere beschrijving van een tastbaar resultaat, door de klant ervaren, bij het gebruik van je producten / diensten. Deze tastbare resultaten worden ontleend aan bestaande kenmerken van product of services, maar kunnen ook vanuit de behoeften van de klanten ontworpen worden. 

Veel organisaties en hun producten/merken ontwikkelen zich door de jaren heen op een bepaalde, veelal reactieve, wijze gevormd. Vision Kitchen kan samen met de klant een analyse maken van bestaande proposities en producten en deze met de aanwezige expertise, visie en scenario’s relevanter en toekomstbestendiger maken voor de gebruikers.

Heb je het idee dat er meer uit jouw organisatie of producten te halen valt of dat de unieke eigenschappen ervan niet goed benut worden?
Neem contact op met Vision Kitchen voor een oriënterende kennismaking


Merkontwikkeling

Een traditioneel merk is een set van associaties en betekenissen in het geheugen van de afnemer (cool, gezond, plezier etc), die moeten leiden tot onderscheid, binding en trouw.
Een modern merk is geen product, gevoel of belofte, maar de optelsom van alle ervaringen die je hebt met een bedrijf of product, en die moeten leiden tot onderscheid, binding en trouw.

Ook bij merkontwikkeling stellen we de mens altijd centraal (human centered design). Te vaak worden ‘merken’ ontwikkeld op basis van aannames en/of een onderbuikgevoel. Mocht dit überhaupt een succes worden dan valt later vaak niet te achterhalen wat de succesfacturen van het merk zijn geweest en is het uitbouwen en de groei ervan alsnog een moeizaam en kostbaar traject.

Vision Kitchen ontwikkelt merken voor zijn klanten op basis van de Vision Kitchen Profiler en Merk Kompas . Pas als de profiler fase is doorlopen en het merk kompas is opgesteld kan er met de ontwikkelingen van de touchpoints van het merk worden gestart (alle visuele en communicatieve uitingen) dit in tegenstelling tot een hoop andere merken waar getart wordt met naming en design.

Wil je een vrijblijvend en oriënterend gesprek met Vision Kitchen over jouw huidige of toekomstige merk?
Neem dan contact op met Vision Kitchen voor de mogelijkheden


Merk APK

Met de snel veranderende wereld kan het zijn dat de opzet die ooit is gekozen voor jouw merk of service niet meer volledig aansluit bij de klant of de eindgebruiker. Om te voorkomen dat je het contact met deze partijen verliest adviseert Vision Kitchen regelmatig alle touchpoints van je merk kritisch door te laten lichten.

Voor een organisatie is het vaak moeilijk om objectief te kijken naar bepaalde besluiten en ontwikkelingen rondom een merk. Hiervoor heeft Vision Kitchen de Merk APK ontwikkeld. Met de Merk APK wordt, na een inventarisatie door Vision Kitchen, samen met de organisatie in een workshop van een dagdeel alle facetten van het merk doorgelicht en getoetst. De inzichten die uit de workshop komen kunnen door de organisatie daarna direct toegepast worden.

Na twee weken vindt er een evaluerend gesprek plaats en kan Vision Kitchen aanbevelingen doen over waar aanscherping, verdieping of verbetering nodig zou zijn.

Door de efficiente methodiek die Vision Kitchen hiervoor ontwikkeld heeft kan de organisatie in zeer korte tijd met geringe kosten hun propositie aanscherpen en/of bijsturen indien nodig.

Interesse in een APK en analyse van jouw merk, product of dienst?
Neem vrijblijvend en informatief contact op met Vision Kitchen


SAAS (start-up as a service)
Voedingsproducenten hebben vaak een sterke interne focus en zijn met hun productieprocessen extreem efficiënt. Het is in deze tijden echter ook erg belangrijk dat er nieuwe markten en wegen onderzocht  worden. Voor velen ligt dit dermate ver buiten hun eigen focus dat echte markt/product innovatie niet optimaal van de grond komt. Special hiervoor heeft Vision Kitchen het Start-up As A Service programma ontwikkeld.

Via deze methodiek wordt een plan of idee ultra efficiënt uitgewerkt en, zo snel als het mogelijk is, in een prototype omgezet welke als ‘proof of concept’ dient. Dit prototype kan daarna worden getoetst bij de potentiële klanten of gebruikers. Zo kunnen in korte tijd zeer waardevolle inzichten worden opgedaan en maakt productontwikkelingstrajecten een stuk korter met een fractie van de kosten die er via de traditionele manier bij nodig zijn.

Loop jij met een goed nieuw  idee rond voor een nieuw product, service of dienst maar is het lastig of misschien zelfs onmogelijk om dit in de huidige organisatie efficiënt op te zetten?
Neem dan contact op met Vision Kitchen over wat ze voor jouw plannen kunnen betekenenBenieuwd naar wat Vision Kitchen voor jouw organisatie kan doen?
neem contact op via info@visionkitchen.nl of +31(0)6 22696476


Volg ons via:
facebook-icon-logo-vector-400x400    twitter-logo    linkedin-logo-3
Facebook   Twitter       Linkedin